CV “De Piepers” gaat aangepaste carnaval in met de bekende hoogheden

Voor de Volkelnaren gaat het komende carnavalsseizoen 2020/2021 aangepast gevierd worden met de 2 zelfde carnavalshoogheden als vorig jaar; Prins William d’n Twidde en zijn vrouw Yvette en Boerenbruidspaar Jan van Helm van Hannes Doane & Maria van Frans van Peer Doandelen. ‘We gunnen elk prinsenpaar en boerenbruidspaar een fantastisch en compleet carnavalsseizoen bij ons in Pieperland. Dat kunnen we onze nieuwe Hoogheden dit jaar helaas niet bieden’, geeft carnavalsvereniging “De Piepers” uit Volkel aan.

“Wij willen deze carnavalshoogheden een volwaardig carnavalsseizoen kunnen bieden,” vertelt Jan van Doren. Hij is voorzitter van Carnavalsvereniging “De Piepers” Volkel. “Het was een moeilijk besluit, maar het is unaniem mede besloten door alle commissies van CV “De Piepers”. Des te mooier is het dan ook dat de hoogheden van vorig jaar meteen er voor in waren om een jaar langer te volbrengen als Prinsenpaar en Boerenbruidspaar.

De vele activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd door CV “De Piepers”, brengen de nodige voorbereidingen en contractuele afspraken met zich mee. “We gaan bekijken wat er dit jaar nog wel mogelijk is met carnaval” aldus voorzitter Jan van Doren. “Het zal een zeer aangepast seizoen worden met minimale mogelijkheden”. 

Wel een nieuw jeugdpaar
“Maar er komt wel een nieuw jeugdpaar dit seizoen” geeft John van der Locht, voorzitter van de S.O.S. (onderdeel van Stichting Jeugdbelangen Volkel) aan. “De richtlijnen van het RIVM bieden gelukkig meer ruimte voor jeugdactiviteiten. We nemen de RIVM regels in acht, stemmen daar alles op af en gaan voor het mogelijke en het verantwoordelijke wat kan op dat moment”.

Gemaakte keuzes
CV “De Piepers” zal kijken naar de mogelijkheden verderop in het seizoen. “We hebben afgelopen jaar geen jubileumfeest kunnen geven en zullen deze nu ook niet meer inplannen” vervolgt voorzitter Jan van Doren. “Wel kijken we naar mogelijkheden om toch met een juiste kwinkslag iets te doen tijdens en rond carnaval. Binnenkort hebben we een evaluatie met de gemeente over wat en hoe iets te organiseren rondom carnaval. Alles wat we organiseren zal juist geëvalueerd en afgestemd worden met de gemeente, mede met het oog rondom de RIVM regels en de voortdurende bijstellingen daarvan”.

Een uitzondering is de jaarlijkse carnavals Pieperkrant. De krantencommissie gaat een versie van de Pieperkrant maken en gaan bekijken welke kwinkslag ze daar aan zullen geven. Daaraan gekoppeld zal ook een 55-jarig jubileum museum worden ingericht. Vele anekdotes over de 55 mooie carnavals jaren zullen daar aan de orde komen en de voorbereiding daarvan laat al mooie ontwikkelingen zien.

Het bestuur heeft aangegeven dat een aantal activiteiten dit jaar in ieder geval geen doorgang kunnen vinden. Zo wordt er geen Boerenzeskamp gehouden en er worden geen Eigenheimerzittingen georganiseerd, komt er geen optocht zoals we die kennen en er wordt geen nieuw boerenbruidspaar en prinsenpaar gekozen. Dus ook geen huwelijksvoltrekking tijdens carnavalsmaandag of een prinsenonthulling in januari. Ook de recepties naar bevriende carnavalsclubs komen allemaal te vervallen. Vele van deze verenigingen maken nu al melding van afstel en uitstel. Dit zijn begrijpelijke en wijze keuzes waar CV “De Piepers“ volledig achter staat. “In deze tijd van onzekerheden en gezondheidsrisico’s voor ons allen, moet je geen enkel risico aangaan als club” sluit de voorzitter mee af.

Blijf op de hoogte
Alle informatie omtrent het komende carnavalsseizoen van CV “De Piepers” zal zo snel en goed mogelijk gecommuniceerd worden via onze website www.cv-depiepersvolkel.nl.